Praktische Informatie

 • prak2
 • prak3
 • prak1

Openbaar vervoer naar Praktijk Coupure Rechts 680

Vanuit het Gent Sint-Pietersstation:

Neem op Perron 20 de tram 4 Gent UZ-Gentbrugge Moscou

Stap af aan de halfte “Theresianenstraat” na 140 meter stappen bereikt u de privé
consultatie.

Openbaar vervoer naar AZ Jan Palfijn

Vanuit het Gent Sint-Pieterssation:
U kan één van volgende bussen nemen

 • Bus 9: Gentbrugge Groeningewijk  Mariakerke Driesdreef
 • Bus 38: Gent Blaarmeersen – Sint Amandsberg Achtendries
 • Bus 39: Gent Blaarmeersen – Oostakker Dorp

Stap af aan halte: “Overzet” of “Gent Beneluxplein“.
Na 20 meter stappen bereikt u het ziekenhuis.

Taxi

V-TAX

Tel. +32 9 222 22 22

1. Belgische patiënten met een terugbetalingsattest

Patiënten met een Belgische mutualiteit hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht opterug betaling van maximum zes behandelingen. Deze terugbetaling omvat zowel de stimulatiemedicatie die gebruikt worden bij een fertiliteitsbehandeling als de laboratoriumkosten.

De aanvraag tot terugbetaling gebeurt aan de hand van een formulier ondertekend door de arts. Bezorg dit formulier zo snel mogelijk aan je mutualiteit. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de adviserend geneesheer van de mutualiteit de aanvraag tot terugbetaling goedkeuren en het toestemmingsformulier naar jou opsturen. Dit formulier dien je zorgvuldig te bewaren.

De voorwaarden om terugbetaling te krijgen zijn:

 • Je moet jonger zijn dan 43 jaar
 • De behandeling moet plaatsvinden in een fertiliteitscentrum met een A- of B- erkenning.

De geneesmiddelen die gebruikt worden bij een fertiliteitsbehandeling, beter bekend als forfaits Media
Begeleide Voortplanting (MBV) zijn:

 • MBV 1: geneesmiddelen voor IVF/ICSI
 • MBV 3: geneesmiddelen voor intra-uteriene inseminatie of voor de stimulatie van de folliculaire
  ontwikkeling.

Na goedkeuring door de adviserend geneesheer, komt de ziekteverzekering tegemoet in deze MBV-forfaits en
betaal je enkel het remgeld.

Forfait Prijs Gewoon verzekerde Verzeker met verhoogde tegemoetkoming
Tegemoetkoming Remgeld Tegemoetkoming Remgeld
MBV 1 920 € 865,10 € 54,90 € 883,36 € 36,64 €
MBV 2 99 € 88,40 € 10,60 € 91, 90 € 7,10 €
MBV 3 270 € 246,90 € 23,10 € 254,66 € 15,24 €

Let wel!
Om zeker te kunnen zijn van de terugbetaling van je behandeling, dient de aanvraag te gebeuren vóór je aan de behandeling begint.

Op de dag van de eicelpunctie of de inseminatie breng je het formulier mee naar het ziekenhuis zodat het vervolledigd kan worden. Als het toestemmingsformulier van de mutualiteit niet aanwezig is, zijn wij genoodzaakt de kosten aan jou te factureren.

2. Buitenlandse patiënten en Belgische patiënten zonder een terugbetalingsattest

Buitenlandse patiënten en patiënten met een Belgische mutualiteit die geen terugbetaling meer krijgen, dienen voorafgaand aan de behandeling in het fertiliteitscentrum een voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type behandeling.

Houd in acht dat het gaat om een voorschot. Dit betekent dat je na je behandeling thuis een factuur ontvangt. Op deze factuur vind je een overzicht van zowel de kostprijs als het reeds betaalde voorschot en het eventuele op te leggen of terug te krijgen bedrag. Het voorschot kan overgeschreven worden op het volgende rekeningnummer:

 

Rekening begunstigde (IBAN) BE04 0964 4137 0431
BIC begunstigde: GKCCBEBB
Naam en adres begunstigde: AZ Jan PalfijnAV
Henri Dunantlaan 5
9000 Gent
Mededeling: IVF – Voornaam – Achternaam – Geboortedatum

Op de dag van de behandeling brengt u het overschrijvingsbewijs mee naar het
fertiliteitscentrum.

Informatie over de bedragen kan verkregen worden via de verantwoordelijke van het
fertiliteitscentrum en via de fertiliteitsarts.

 

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de verschillende behandelingen en een raming van de labo
kosten:

 1. Inseminatie buitenlandse patiënt
 2. Punctie eigen eicellen
 3. Atosiban
 4. Vitrificatie
  1. Vitrificatie eicellen
  2. Warming eicellen
 5. Social freezing
  1. Invriezen eicellen
  2. Ontdooien eicellen

Let wel:
Dit is een kostenraming voor de labokosten of medicatie. Er is geen rekening gehouden met bijkomende
onderzoeken, consultaties bij de fertiliteitsarts, …
Een nauwkeurige inschatting van de kosten kan opgemaakt worden op aanvraag.

Inseminatie buitenlandse patiënt

Punctie eigen eicellen

Atosiban

Vitrificatie

Vitrificatie eicellen

Warming eicellen

Social freezing

Invriezen eicellen

Ontdooien eicellen

De Belgische wetgever heeft leeftijdslimieten voorzien voor vrouwen die een fertiliteitsbehandeling willen ondergaan:

 • Een eicelpunctie kan tot de leeftijd van 45 jaar, d.w.z. tot de dag vóór je 45e verjaardag.
 • Een embryotransfer (van een ingevroren embryo) kan tot de leeftijd van 47 jaar,d.w.z. tot de dag vóór je 47e verjaardag, op voorwaarde dat de eicelpunctie plaatsvond vóór je 45e verjaardag
 • Een inseminatie kan tot de leeftijd van 47 jaar, d.w.z. tot de dag vóór je 47e verjaardag

De wettelijke leeftijdslimiet staat los van de voorwaarden qua leeftijd (jonger dan 43 jaar) omterug betaling te krijgen van de Belgische mutualiteit.

Tijdens een IVF behandeling dient u op geregelde tijdstippen medicatie te nemen.

Vanuit ons centrum krijgt u de nodige voorschriften, gedetailleerd schema en uitleg mee over hoe u de medicatie moet toedienen.

Bij de geplande bezoeken kan de medicatie door de vroedvrouw toegediend worden. U kan ook een voorschrift krijgen om dit door uw huisarts of verpleegdienst te laten doen.

Als je een behandeling ondergaat in het fertiliteitscentrum van het AZ Jan Palfijn AV, dien je hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Deze geïnformeerde toestemming gebeurt aan de hand van contracten die zowel de patiënt/het koppel als de arts ondertekend.

De originele contracten moeten ten laatste de dag van de behandeling afgegeven worden in het centrum.

Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende behandelingen en benodigde contracten.

Let wel!
Voor elk type behandeling moet je in principe eenmaal contracten invullen. Wanneer overgeschakeld wordt naar een ander type behandeling, moeten dus andere en/of bijkomende contracten worden ingevuld.

Toch bestaan een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo moet de “Toestemming voor ontdooien en terugplaatsen van ingevroren embryo’s” bij elke terugplaatsing van een ingevroren embryo
opnieuw worden ingevuld.

 

Inseminatie met partnersperma Inseminatie met donorsperma IVF/ICSI met partnersperma IVF/ICSI met donorsperma Terugplaatsing ingevroren embryo(’s)
Overeenkomst voor Medisch Begeleide Voortplanting Overeenkomst voor Medisch Begeleide Voortplanting Overeenkomst voor Medisch Begeleide Voortplanting Overeenkomst voor Medisch Begeleide Voortplanting
Toestemming voor kunstmatige inseminatie met partnersperma Toestemming voor kunstmatige inseminatie met anoniem donorsperma Toestemming voor IVF/ICSI met partnersperma Toestemming voor IVF/ICSI met anoniem donorsperma
Aanvraag tot medisch begeleide voortplanting met donorsperma Aanvraag tot medisch begeleide voortplanting met donorsperma
Formulier kenmerken wensouder(s) Formulier kenmerken wensouder(s)
Toestemming voor invriezen en bewaren van embryo’s Toestemming voor invriezen en bewaren van embryo’s
Toestemming voor ontdooien en terugplaatsen van ingevroren embryo’s

Voor buitenlandse patiënten kan het handig zijn om een hotel in de omgeving te boeken.
Hieronder vindt u informatie over 3 verschillende hotels:

Holiday Inn – Flanders Expo
Maaltekouter 3
9051 St. Denijs Westrem (Gent)
België

+32 9 220 24 24

hotel@holiday-inn-gentexpo.com

www.holiday-inn.com

Europa-Hotel Gent
Gordunkaai 59
9000 Gent
België

+32 9 222 60 71

info@europhotel-gent.be

NH Gent Belfort
Hoogpoort 83
9000 Gent
België

+32 9 220 24 24

www.nh-hotels.com/hotel/nh-gent-belfort